Tôi cũng nhìn anh ấy và mỉm cười để anh ấy hiểu rằng tôi đang lắng nghe anh ấy. Ngay khi tôi nhìn họ và mỉm cười, họ biết tôi đang lắng nghe họ. Cả hai ngay lập tức đứng dậy và đến gần tôi và bắt đầu chào. Tôi cũng trả lời xin chào xin chào và nói chuyện với anh ấy. Sau đó Akash hỏi tôi – bạn có bạn trai chưa? Tôi đã nói không. Và tôi cũng hỏi anh ấy – anh có bạn gái chưa? Anh ấy cũng nói không. Chà, đối với tôi không quan trọng nếu anh ấy có bạn gái. Tôi chỉ muốn nụ hôn tồi tệ của tôi Khi chúng tôi đang nói chuyện, Mohit đặt tay lên đùi tôi.