Tag: IPX-661

Cho vợ đi tập Gym và cái kết

Tôi cũng nhìn anh ấy và mỉm cười để anh ấy hiểu rằng tôi đang lắng nghe anh ấy. Ngay khi tôi nhìn họ và mỉm cười, họ biết tôi đang lắng nghe họ. Cả hai ngay lập tức đứng dậy và đến gần tôi và bắt đầu chào. Tôi cũng tr...