Nhưng bây giờ cuộc trò chuyện của tôi với Anish đã bắt đầu lại. Anish là tương lai của tôi và Rajat là một người đàn ông đã có gia đình, cũng là anh em xa. Tôi và Kajal cứ hôn nhau hạnh phúc. Lúc này, anh họ của tôi, Sonal bước ra và bắt đầu nói – Ồ, đó là hiện tại của bạn! Kajal- Người đàn ông… không kiên nhẫn với tình yêu và đang nói về việc bắt đầu mà không có bạn. Cả hai đều bắt đầu cười. Tôi đứng dậy và bắt đầu đến chỗ Sonal để hôn cô ấy. Cô ấy cũng lắc lư trong vòng tay tôi. cả hai chúng tôi bắt đầu hôn nhau. Trong khi đó, tôi cũng gây áp lực cho mẹ anh ấy.