và nhiều hơn nữa những gì tôi muốn mọi thứ cho đến khi bạn đạt được cực khoái kép ở giữa mùi thơm kích thích tình dục của âm hộ, cặc và đít xâm chiếm mũi của bạn. Khi bạn trở lại với thế giới, bạn rạng rỡ và mọi người tự hỏi làm thế nào? Tôi ngày càng có thể kiềm chế bản thân mình. Tôi gần như có thể cảm nhận được sức nóng và độ ẩm của âm hộ đã biến đổi của bạn trong tay tôi, tôi đã cảm nhận được áp lực của nước trái cây lên cầu nối giữa bi và mông của mình, tôi cảm thấy mông mình nhăn lại, co lại, đòi phần của nó… ướt của tôi. ngón tay trên đầu dương vật của tôi và sau đó tôi luồn nó qua lưỡi của mình…