Cả hai chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui ở trường đại học. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn, chúng tôi đã nghĩ đến việc xây dựng một ngôi nhà gần nhau hơn. Bây giờ cả hai chúng tôi thậm chí còn hạnh phúc hơn. Căn hộ bên cạnh tôi thuộc về anh ấy. Chúng tôi thường đến nhà nhau ngay khi cả hai người chồng đi làm. Đôi khi tôi thích nói về ngày xưa, và những lúc khác tôi thích nói về chồng tôi. Một ngày nọ, chúng tôi đang nói chuyện. Savita- Ôi, hôm qua tôi ốm quá… Tôi quậy quá nên giờ vẫn ốm. Chuyện gì đã xảy ra thế? Savita – Hôm qua chồng tôi, Ankit, từ đâu đó mang về cho tôi một chiếc bao cao su rất dày.