Sau đó, anh ấy nuốt nó và lưỡi của anh ấy quấn quanh cây sào của tôi. Thật là một điều trị!. Anh lại nằm xuống và dạng chân ra. Chúng tôi đã ở trong khách sạn đó được một giờ hoặc ít hơn và chúng tôi đã ở màn thứ ba. Tôi lại bước vào cô ấy. Lần này với sự chắc chắn hơn anh đã làm. Chúng tôi đã nói chuyện (tôi luôn muốn nói chuyện khi tôi đã thâm nhập vào chúng) và đột nhiên anh ấy nói với tôi: ” Bây giờ anh ấy thích hoàn thành nó, nhưng bạn phải biết cách đo lường mọi thứ và thời điểm. Không phải lúc nào cũng là mọi thứ. Bạn phải xây dựng. Mối tình lãng mạn của tôi với Aída kéo dài khoảng hai năm.