Nhà anh không có nhà tắm gạch nung mà nhà tắm bạt. Mọi người đều tắm trong đó. Khi tôi tắm vào sáng hôm sau, tôi đã cố tình quên xà phòng tắm. Tôi đi vào phòng tắm và cởi bỏ tất cả quần áo của tôi. Bây giờ tôi chỉ mặc đồ lót. Cả người tôi ướt sũng, con cặc tôi rít lên trong chiếc quần lót ướt sũng. Tôi vừa gọi cho Seema Mami và nhờ cô ấy mang cho tôi một ít xà phòng. Ngay khi cô ấy đến chỗ tôi với xà phòng, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào con cặc như cái chày của tôi. Cô ấy chết lặng khi nhìn thấy con cặc của tôi. Lúc đó con cặc của tôi cứng lắm rồi. Mắt nó không rời con cặc của tôi.