Gái có chồng thích được chịch ở phòng bếp

Tôi nói với anh ấy cho tôi ăn và tôi sẽ trả tiền cho bạn. Lúc đầu, anh ấy từ chối trả tiền, nhưng tôi nói – Tôi sẽ không nói ngay cả khi đó là chuyện vài ngày, nhưng đó là chuyện hàng ngày, vì vậy bạn sẽ hiểu quan điểm của tôi. Cô ấy đã đồng ý. Bây giờ cô ấy thường mang bữa trưa đến và hai chúng tôi bắt đầu ăn trưa cùng nhau. Các cuộc trò chuyện của tôi với anh ấy bắt đầu tăng lên. Anh ấy có số của tôi nhưng trong vòng một tuần, anh ấy cũng lấy WhatsApp của tôi Con số. Tôi cũng lấy số của anh ấy. Bây giờ tin tức từ hai chúng tôi bắt đầu đến qua điện thoại. Một ngày nọ, trong một cuộc trò chuyện như vậy, anh ấy hỏi – bạn đang làm gì vậy?