“Nhưng, Jiju, rồi đứa trẻ sẽ ở đó, khi Bharat làm điều gì đó.” Ngay cả khi ai đó đã làm điều đó, điều đó có thể xảy ra. “” Vậy Jiju, em có muốn nói những gì anh hiểu không? “” Vâng, Chỉ trích. Bạn đã đúng. Không. Bạn không lừa dối ai cả, bạn đang đưa ra câu trả lời đúng cho người đã sai trái với bạn. Bạn không có ý định tận hưởng tình dục, bạn làm điều này vì mong muốn của con bạn. “Chà, Tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Nếu bạn muốn! ” “Nhưng Jeju?” Jiju, tôi đã sẵn sàng, ”anh nói. Tôi đứng dậy, đắp khăn che mặt cho cô ấy, đưa cô ấy đến ngôi đền xây trong nhà.