Đêm đó, sau khi Sergio và Tere rời đi , Gabriela thả hồn bay bổng khắp nhà “Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy hạnh phúc như vậy trước đây. “. Matilde, vợ tôi, nhận xét khi chúng tôi đi ngủ. “Hmmm cô ấy có vẻ không vui, cô ấy trông như thể cô ấy đã chết tiệt”. Tôi trả lời Matilde cười toe toét. “Cô ấy mới mười hai tuổi. Người cha ghen tị tự hỏi ai là người may mắn.” Tôi đã kể cho Matilde nghe mọi chuyện, về viên thuốc mà Adela và Gabriela đưa cho cô ấy, nên cô ấy không ngạc nhiên lắm, ngoại trừ phần loạn luân. Mặc dù. Sau đó, quan sát tiếp theo của anh ấy làm tôi ngạc nhiên.