Trước khi Miguelito về nhà, chúng ta sẽ uống một ít sữa. Tôi sẽ đi với anh ấy. Anh ấy đi vệ sinh, bạn đi một mình và quay lại ngay, để sau đó họ cùng nhau uống sữa và bạn có thể cùng anh ấy về nhà. Tôi có thể ở lại cho đến đêm? Được rồi, ổn thôi. Cầm tiền và quay lại sớm, cẩn thận với tiền lẻ. Một lần, người ta cảm thấy tiếng đóng cửa trước. Xin lỗi, cho tôi đi qua Miguelito. Vâng, đừng lo, bạn biết tôi không thể để bạn đi như thế này, nếu mẹ bạn nhìn thấy bạn, bà ấy sẽ không thách thức bạn đâu! Hãy ngồi yên trên bồn cầu và tôi sẽ mát-xa cho bạn mà bạn thích.