Nếu bạn không dám muốn anh ấy cưỡi bạn trong tư thế này, nhưng anh ấy vẫn cố gắng, giải pháp duy nhất là quỳ xuống để âm đạo của bạn nằm ngoài tầm với. Nếu vì lý do nào đó, bạn quyết định thử dùng cả bốn chân, tôi sẽ nói với bạn rằng một trong những lợi thế của tư thế này là nó không chỉ cho phép tiếp cận âm đạo mà còn cả hậu môn, nơi thường được bạn liếm một cách hào phóng để đạt được khoái cảm. Và tôi có thể nói với bạn rằng đó là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là khi kết hợp với việc liếm âm đạo nơi bạn dang hai chân ra đủ xa để anh ấy có thể tiếp cận tốt toàn bộ mông của bạn.