Lúc đầu, dương vật của anh ấy hơi mềm nhưng không lâu sau anh ấy đã hóa đá. Tôi muốn làm hài lòng anh ấy giống như anh ấy đang làm hài lòng tôi nên tôi đứng dậy và bắt đầu ngồi lên cặc anh ấy. Hãy nhớ rằng em họ của tôi cho đến ngày nay vẫn chưa hoàn toàn thấm vào tôi. Tôi muốn anh ấy làm điều đó, đó là lý do tại sao tôi chọn vị trí này. Nhìn vào mắt anh ấy, tôi bắt đầu đi xuống con cặc của anh ấy và tôi cảm thấy nó ngày càng đi vào tôi nhiều hơn. Anh ấy không nhìn vào mặt tôi, anh ấy chỉ nhìn vào con cặc của mình khi nó đi vào. Tôi đang trượt từng chút một đến mức không thể cưỡng lại được nữa.