Mẹ kế con chồng và những ngày tháng lén lút của họ

Tôi nói – chúc vui vẻ … tình yêu! Cô ấy nói – Tôi có xấu không? Tôi nói – không có ai, bạn đã nói điều đó ở đâu? Trong buổi nói chuyện của tôi, anh ấy nói – Tôi đã nói rằng tôi tồi tệ vì bạn đã không nói về cuộc gặp gỡ như tôi đã làm. Tôi đã nói với cô ấy đã cười vì điều này. Anh ấy nói từ tốn – nếu bạn có thể, hãy làm đi. Tôi cũng cười – tất nhiên. Khi nói chuyện, chúng tôi từ từ bắt đầu nói những điều gợi cảm với nhau. Anh ấy bắt đầu hỏi về cuộc sống của tôi… và tôi từ từ bắt đầu kể cho anh ấy nghe về cuộc đời mình. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện khêu gợi.