Tag: JUL-572

Mẹ kế con chồng và những ngày tháng lén lút của họ

Tôi nói - chúc vui vẻ ... tình yêu! Cô ấy nói - Tôi có xấu không? Tôi nói - không có ai, bạn đã nói điều đó ở đâu? Trong buổi nói chuyện của tôi, anh ấy nói - Tôi đã nói rằng tôi tồi tệ vì bạn đã không nói về cuộc gặp...