Là anh trai của bạn. Anh ấy nên biết. -Vâng tất nhiên. Nhưng nó phải là cô ấy người được nói. Và nếu có bất kỳ sự an ủi nào, mẹ bạn không yêu anh ta. Không hơn cha của bạn. Nhưng đôi khi một sự thay đổi, một trải nghiệm mới… cũng tốt. “Con nói như thể con có cả ngàn người tình vậy,” dì tôi cười, ân sủng của tôi. -Không có thiên đường. Không một. Thật không may, tôi đã giả vờ phản ánh mặc dù cuộc trò chuyện đang diễn ra theo cách tôi muốn. Từng chút một, chúng tôi chuyển từ mẹ tôi sang dì tôi. Anh ấy biết bước tiếp theo nên làm gì. -Và tại sao một người quá trẻ. Anh chàng đó trông trạc tuổi tôi.