và, chúng ta cũng bắt đầu cuộc sống của mình trong hội thảo yêu thương của linh hồn và thể xác hoạt động như một. Có thể khoảng ba tháng sau, chúng tôi có một đợt khai trương mới… nhưng đó là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể cho các bạn sau. Những kích thích đầu tiên là bối rối, thậm chí đau khổ. Đối với tôi, dường như điều cần thiết là phải phác thảo ngắn gọn về con người và tính cách của tôi để các bạn, những độc giả tốt bụng, có những yếu tố tốt hơn để đánh giá đúng các sự kiện, trải nghiệm sống trong ngày đáng nhớ này. Tôi là một phụ nữ tương đối trẻ, vừa bước sang tuổi 31.