Xnxx địt nhau cực mạnh trong 3 ngày liên tiếp. vì chi phí rất cao và tình trạng của ông cần sự giúp đỡ từ bên ngoài để tự chống đỡ khiến anh ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi, vì vậy tôi biết cách chờ đợi, vâng, thủ dâm hàng đêm với ký ức về điều đó, trải nghiệm đầu tiên, có phần không thỏa mãn của tôi. Mặc dù vậy, tôi đã xem cha tôi như một người tình, và ông ấy, ngay cả khi ông ấy chống cự, đã nếm trái cấm nhất định sẽ có điều kiện. Để tiết kiệm khoảng thời gian chết này, 20 hoặc 30 ngày, giữa lần đầu tiên và lần thứ hai, tôi chỉ nói rằng cha tôi cấm tôi cởi quần áo khi tôi đi tắm cho ông, vì vậy tôi phải nghĩ ra một chiến lược khiêu khích khác.