Tôi hỏi cô ấy có thực sự muốn tôi nhét nó vào từ phía sau không, cô ấy nói rằng vì cô ấy chưa thể nhận được nó trong khe của mình, có lẽ cô ấy có thể làm điều đó cho cái đuôi của mình. Tôi ngạc nhiên với đề xuất của anh ấy, nhưng tôi thích ý tưởng này, bởi vì sau tất cả những nỗ lực đã làm, tôi đã cảm thấy rằng tôi đang đến mà không thâm nhập vào cô ấy, vì tôi đã hơi chật chội khi cố gắng đưa nó vào khe nhỏ của cô ấy, tôi ngồi xuống. trên giường, tách hai chân tôi ra và tôi đặt cô ấy đứng trước mặt tôi, quay lưng lại với tôi. Giữ thành viên của tôi bằng tay của cô ấy,