Tôi hoàn toàn bị kích động và tôi nghĩ rằng mình đang đánh mất nhịp điệu của mình… nhưng sự giúp đỡ của anh ấy đã ngăn chặn điều đó… những cơn co giật kéo dài vô tận… ồ mm thật là thích thú… Tôi dựa vào anh ấy và anh ấy vẫn nói với tôi rằng chúng ta chưa xong đâu! Tôi biết cái mông đã biến mất… Tôi không thể cưỡng lại được nữa… một ít năng lượng sắp rời khỏi cơ thể tôi… anh ấy ngồi xuống và đặt tôi nằm xuống mà không rút dương cụ tuyệt vời của anh ấy ra khỏi người tôi… anh ấy quỳ xuống và bắt đầu đặt cược… Tôi hơi cảm thấy những cơn co thắt cuối cùng… nó dừng lại… nó kết thúc…