Tag: Khách Hàng

Thực tập sinh đi gặp gỡ khách hàng và cái kết

Tay nắm của anh rất sắc bén. Sau đó, từ phía sau, Saxena cởi áo cánh của tôi và cũng cởi sari của tôi từ bên dưới. Bây giờ tôi đã mặc áo ngực và váy lót. Velma kéo nhịp tim váy lót của tôi và thả nó xuống. Tôi vẫn còn...