Tay nắm của anh rất sắc bén. Sau đó, từ phía sau, Saxena cởi áo cánh của tôi và cũng cởi sari của tôi từ bên dưới. Bây giờ tôi đã mặc áo ngực và váy lót. Velma kéo nhịp tim váy lót của tôi và thả nó xuống. Tôi vẫn còn trong áo lót và quần lót. Nhìn thấy mông và núm vú bán khỏa thân, cả hai đều đánh tôi. Một người bắt đầu bóp núm vú của tôi và người kia bắt đầu bóp mông tôi. Velma bắt đầu liếm âm hộ của tôi qua quần lót của tôi. Tôi cũng thấy nóng. Saxena tiến lên. Anh ấy cởi Velma và kéo quần lót của tôi xuống. Với điều này, Velma đã kéo áo ngực của tôi.