anh nói – Thưa ngài, tôi sắp kết hôn, tôi rất sợ. Tôi hỏi – tại sao sợ hãi, tại sao tốt? Swara- Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra … điều gì sẽ xảy ra … khi tôi nghĩ về nó, tóc tôi dựng đứng. Tôi nói – bạn đang nói về một tuần trăng mật? Swara nói nhỏ – Thưa ngài. Thấy chưa, bạn sợ gì vậy? Trong tuần trăng mật, những điều tương tự xảy ra với tất cả những người khác cũng như những điều họ xảy ra với những người khác. Anh ta hỏi – điều gì sẽ xảy ra, bạn biết không? Tôi nói – có, tất nhiên là tôi biết. Cô ấy nói – sau đó nói cho tôi. Tôi nói – chắc bạn đã ngồi trên chiếc lehenga chori màu đỏ và người của bạn sẽ đến.