#1 #2

Tuyệt vời địt lồn gái ngon mới lớn không xem thì phí Do đó, tôi đã bỏ qua tất cả các yếu tố có thể cản trở việc giao tiếp sâu sắc của tôi với những cô gái này. Và khi anh ấy gọi cho tôi, một cách tự nhiên, tôi sẽ không bao giờ chú ý đến anh ấy. Ồ, sao vậy Tuy nhiên, tôi vẫn phải thừa nhận rằng đây thực sự là lần đầu tiên anh ấy gọi điện cho tôi và chủ động liên lạc với tôi. Vì vậy, ngay cả khi tôi không có gì để làm vào thời điểm đó, tôi sẽ không bao giờ trả lời cuộc gọi củ nh ấy, chưa kể rằng số củ nh ấy được hiển thị dưới dạng một số lạ trong điện thoại di động của tôi.