Nếu một con mèo con đã cắn vào dưới dương vật của tôi một lần, con mèo con đó không thể sống mà không ăn dương vật của tôi. Các bạn, như mình đã nói ở câu chuyện trước, mình là một cậu bé rất đơn giản, không có hứng thú với âm hộ, nhưng khi đến nhà chú mình, một hôm mình thấy Sarita Nguyễn đang tắm. Kể từ hôm đó, con cặc tôi nổi hứng địt vào âm hộ em. Sau đó, anh ta dám đánh một cách mạnh mẽ trên sân đấu. Đây mới chỉ là phần đầu của cuộc làm tình với mẹ desi… quá trình chết tiệt âm hộ bắt đầu. Sau đó, tôi tán tỉnh.Các bạn ơi, bây giờ tôi không gặp vấn đề gì khi đụ âm hộ của mình, con cặc của tôi được đút vào âm hộ của Seema Nguyễn và nàng một cách thoải mái.