Đến lúc đó với tất cả sự phấn khích mà chúng tôi dành cho nhau, tôi cảm thấy rất khó chịu; Tinh hoàn của tôi bị đau, tôi có cảm giác nóng rát ở bụng và có gì đó khiến tôi muốn đi tiểu, từ chiều dài dương vật trở vào; Mỗi lần Estela nắm lấy mông tôi để ấn tôi vào âm hộ nhỏ bé của cô ấy, sự khó chịu tăng lên, cho đến khi tôi nói với cô ấy – chị họ, dương vật của tôi đau-, cô ấy dừng lại và nói với tôi – hãy để tôi bám vào chân bạn để tiếp tục tự kích thích và sau đó bạn khắc phục nỗi đau-; cô dán âm hộ của mình vào chân tôi và cọ xát nó thật mạnh. Đã thỏa mãn, cô ấy rút ra và dùng tay nắm lấy dương vật của tôi và bắt đầu vuốt ve nó.