Khi còn bé. — Đã cho tôi gặp bạn. — Bạn có muốn tôi chỉ cho bạn không? Tôi không nghĩ vậy, tôi xin lỗi. –Tôi đã cho bạn thấy phía sau của tôi, hãy nhớ điều đó. –Bạn không thuyết phục tôi. — Nhìn này, để bạn có thể bình tĩnh lại, Bạn chỉ cho tôi cách tôi cạo nó và tôi sẽ cho bạn thấy mông của tôi, được chứ? — Điều đó có vẻ không công bằng với tôi, tôi đã biết mông của bạn và bạn không biết mông của tôi — Vậy bạn nghĩ thế nào là công bằng? — Cho tôi xem cái lồn đã cạo lông của bạn và tôi sẽ cho bạn xem cái của tôi, như vậy cả hai chúng ta sẽ bình đẳng với nhau.