Các em gái mới lớn mong chờ quà từ ông già Noel, Cô ấy nói Ramesh, tôi đã yêu bạn từ ngày đầu tiên, nhưng đối với anh trai tôi, tôi chưa bao giờ nói với bạn điều này. Tôi chưa từng thấy cảm giác này bao giờ, nhưng hôm đó khi tôi đang thay quần áo trong phòng tắm, lần đầu tiên tôi nghĩ đến cảm giác đó. Cô ấy nói-vậy tại sao bạn không bao giờ nói với tôi? Đáp lại, tôi nói – đó là cảm giác của tôi. Tôi không biết điều gì đang xảy ra trong đầu bạn. Cô ấy nói-bây giờ tôi biết những gì đang xảy ra trong đầu của tôi? Anh ấy nói anh ấy sẽ kéo dương vật của tôi.