Tôi phun ra một dòng nước tiểu màu vàng, ấm và phản ứng của cô gái là lùi ra và ngậm miệng lại. Vì tôi đã sợ phản ứng này, tôi lập tức cắt cơn đái của mình và dùng roi quất mạnh vào ngực nô lệ của mình để cô ấy hét lên vì đau. – Tôi cho cô uống nước tiểu của tôi và cô làm điều này – Tôi buộc tội Ludmilla – Tôi sẽ phải trừng phạt cô nặng hơn để cô học cách vâng lời. Đây là thời điểm quan trọng bởi vì nếu Ludmilla đầu hàng trong trạng thái xuất thần đó thì tôi đã chắc chắn rằng cô ấy sẽ tuân theo mọi điều tôi muốn ngay cả khi tôi phải trừng phạt cô ấy một chút để khiến cô ấy tuân theo mệnh lệnh của tôi.