Nhân tiện, tôi không làm gì cả, nhưng tôi bảo vệ kiến ​​thức của bạn. Tôi đang chuẩn bị đi bằng tàu hỏa. Vé của bạn cho toa giường trên của tàu Amrapali đã được xác nhận. Tôi đến nhà ga đúng giờ. Tôi có một cái túi và khăn trải giường. Chuyến tàu đến và rời đi đúng giờ. Trong vòng 10 phút, chuyến tàu đã đầy và tất cả các chuyến tàu khác đều bị hủy. Mặc dù có một chiếc giường dự phòng, tôi có rất ít cơ hội đến được nó. Tôi không thể kiếm được chỗ ngồi thấp hơn vì quá đông. Tôi lên lầu. Chuyến tàu đã trễ mười phút. Khi tàu đến gần Ghaziabad, trời bắt đầu đổ mưa.