Cùng người yêu quay lại cảnh làm tình cực sướng

Tôi hỏi Amma ngay khi về đến nhà. Amma gọi là Amita. Amma nói – Này, cô ấy ở đâu? Nếu bạn cắn tôi sẽ không có máu. Tôi hỏi – kundan? Amma nói – Này … Bố vợ mất, anh về đó. Chúng tôi sẽ trở lại vào tuần sau. Nếu cô ấy đã ở đó, cô ấy sẽ gửi anh ta. Tôi rời khỏi nhà trên một chặng đường khác. Người vợ hiện tại của tôi không ở đây hay ở nhà, nhưng cô ấy ở đâu? Ý tưởng đầu tiên đến từ Subhash. Vì vậy, tôi bắt xe buýt và đến làng Subhash. Đến tối, tôi đến làng Subhash. Khi bước vào nhà Subhash, anh thấy Subhash đang ngồi trước mặt với một số người. Bữa sáng đã được phục vụ và mọi người đang ăn sáng.