đối với tôi quan hệ đồng tính nữ là điều mà tôi thấy hoàn toàn bình thường, miễn là nó không phải là một thái độ độc quyền… tức là, song tính nữ là điều mà tôi thấy là hoàn toàn bình thường và đẹp đẽ. Điều đó dường như rất tự nhiên đối với tôi… – Elsa lắng nghe anh ấy một cách thích thú. – Chúng tôi đồng ý về điều đó. Tôi không biết liệu tôi có làm bạn thất vọng hay không, nhưng có một điều mà tôi đã nghĩ sẽ nói với bạn vào lúc đó… Tôi không muốn bạn bỏ qua bất cứ điều gì về quá khứ, hiện tại hay tương lai của tôi… nhưng tôi không biết bạn sẽ chấp nhận nó như thế nào…