cũng làm như vậy với dây chun của chiếc quần còn lại. Và những cái chân ngoại lai và lông lá cũng thực hiện những động tác giống như của tôi để chiếc vòng bị tống ra ngoài. Và sau đó, siêu phàm! Tôi cảm thấy trong tất cả sự mở rộng và độ cứng của nó, sự cương cứng phi nước đại tuyệt vời ép vào cái bụng phẳng lì của tôi. Và cùng lúc đó, tôi cảm thấy sự co thắt của âm đạo, những cơn co thắt khiến tôi ý thức được rằng sự hiện diện đã được cảm nhận, mặc dù không giả định, về độ ẩm khổng lồ của tôi, độ ẩm đã bao phủ lấy đùi tôi khiến chúng nhớt và rất nhạy cảm với những chuyển động của mỗi bên. khác. .