Tôi biết phải chơi ở đâu vì ngay lập tức một làn sóng nóng và một hương vị lạ thường xâm chiếm tôi khiến tôi run lên. Tôi sẽ bú bạn Đầu của anh ấy được đặt giữa hai đùi của tôi và tôi cảm thấy lưỡi của anh ấy trên môi âm hộ của tôi. Tôi nhắm mắt lại, những cái vuốt ve của lưỡi anh ấy thật tinh tế khiến tôi xuất tinh trong giây lát, nó mạnh đến mức tôi dường như bắt đầu bay lên, hết cơn cực khoái này đến cực khoái khác, Tôi không còn đủ sức để cự tuyệt thêm nữa và tôi để cho cái lưỡi đó di chuyển khắp trong âm hộ của mình, nước nhờn chảy ra không ngừng và anh tôi bây giờ bú tôi bằng cả cái miệng của mình.