Sau đó, tôi nâng ly và nói – chúc mừng. Cô ấy cũng nâng cốc lên đỡ tôi và uống cạn một hơi. Ngay khi tôi uống hết cả lọ cùng một lúc, nước tràn vào mắt và tôi bắt đầu ho. Tôi xoa đầu anh ấy và nói – Najimi không uống rượu như thế này. cô ấy đã hoàn toàn say rượu. Bằng cách này, tôi cho anh ta uống ba chốt từ từ. Lúc này anh đã say. Tôi nói – Najimi, anh có phiền không nếu tôi ngược đãi anh?Anh ta nói trong cơn say – Hôm nay anh sẽ biến tôi thành một con điếm. Tôi nói – được rồi, hôm nay tôi sẽ làm cho bạn một con điếm và sau đó đụ bạn. Sau đó, tôi đặt cô ấy xuống gần chân tôi và để cô ấy bú cặc tôi.