Hai em gái xinh đẹp thích quan hệ tập thể, Tôi không thể chịu đựng thêm một cơn đau nào nữa. Nhưng các giáo viên của tôi vẫn đứng vững như mọi con quỷ và từ từ bắt đầu đánh họ. Tôi đứng đó hét lên và anh ta tiếp tục xé xác tôi. Trong vòng 5 phút, toàn bộ con cặc của anh ấy đã ở trong mông tôi và tôi bắt đầu tận hưởng nó. Thậm chí bây giờ tôi vẫn tiếp tục đẩy con cặc của anh ấy vào bên trong và bắt đầu tận hưởng tình dục. Khi cả hai chúng tôi đều cảm thấy mệt mỏi với việc đánh, tôi nói – thưa ngài, chúng ta hãy thử các vị trí khác ngay bây giờ.