tôi đã được khuyến khích và ôm eo cô ấy và bóp mông cô ấy bắt đầu theo một cách rất uyển chuyển, động tác điển hình của quan hệ tình dục, cô ấy như thể bị liệt, cô ấy không làm hay nói bất cứ điều gì, cô ấy chỉ thở sâu. Tôi đã nghĩ, Em đang đút chân vào đây chắc là cu to sắp ra rồi hay là nó đang thích. Bây giờ tôi đã tham gia rồi, hãy tiếp tục cho đến khi thứ đó nổ tung, tôi cúi xuống và bắt đầu hôn cổ cô ấy và tăng tốc chuyển động của cái mỏ của tôi trong cái chậu nhỏ của cô ấy. Cảm nhận được môi tôi trên cổ cô ấy, cô ấy ngửa đầu ra sau trao cho tôi đôi môi của cô ấy, tôi nhanh chóng chiếm lấy,