Kỷ niệm 2 năm yêu nhau họ đã địt cực sướng, nhưng tôi không có đủ can đảm. Mẹ tôi sẽ tức điên lên và gọi cho tôi và nói với bố rằng tôi không được khỏe. Sau đó, một cách nghĩ đến trong đầu tôi, tôi nói Mẹ ơi, con chán TV rồi, không có chương trình hay nào chiếu cả. Không có gì. Sau đó mẹ tắt TV và nói Con phải làm gì. Làm thế nào tôi dành thời gian của tôi tôi nói Mẹ nói và chơi bài. Mẹ nói OK, với Trump, chúng ta cũng nói chuyện. Tôi mang theo một tấm thẻ từ phòng của mình và nói Mẹ ơi, hãy chơi kiểu Patty tuổi teen.