Trú mưa cùng nữ đồng nghiệp trong khách sạn

Nhưng ngay lúc đó Sumit đẩy và một nửa con cặc của anh ta bị kẹt trong âm hộ của tôi. cuộc sống của tôi đã biến mất Tôi bắt đầu đẩy anh ta lại và nói – cầm lấy. Ôi, đau quá. Nhưng anh ấy không nghe tôi và đặt môi mình lên môi tôi. anh ấy bắt đầu yêu tôi Tôi đã được chôn dưới anh ấy. Nó đang từ từ di chuyển mông lên xuống cố gắng điều chỉnh con cặc của mình. Hai phút sau anh ta lại đánh và con cặc của anh ta trong âm hộ của tôi đã bị đâm thủng hơn một nửa. Nhưng bây giờ mắt tôi bắt đầu ướt. Tôi bắt đầu khóc, nhưng Sumit sẽ không đứng dậy khỏi tôi.