Làm tình cực sướng cùng với nữ diễn viên dáng ngon

Tôi đã nhiều lần đưa các món đồ cho Roshan Lal, vì vậy anh ấy đã nghe lời tôi. Roshan Lal nói – Này Anjali Em yêu, việc của anh sẽ xong, anh ngủ đi. Công việc của bạn sẽ được thực hiện sau cuộc bầu cử. Tôi đã đưa cho Roshan Lal một số tiền và anh ấy liên tục từ chối. Bạn đã biết rằng tiền là thứ mà ai cũng thích và mọi thứ đều hoạt động bằng tiền. Sau một thời gian có một cuộc bầu cử. Vì vậy, tôi đã gọi cho Roshan Lal và nói với anh ấy – Cuộc bầu cử của Roshan Lal đã được tổ chức… Khi nào Ariza sẽ trả thù?… Đến lúc đó kết quả bầu cử sẽ có. Nhận được tin của Aliza và chuyển cô từ đồn cảnh sát nơi cô đang ở.