Anh chàng may mắn khi được bạn thân giúp xuất tinh, Sau đó, chính anh ấy đã mở khóa quần của tôi và bắt tôi cởi chúng ra. Cô ấy bắt đầu đẩy con cặc căng thẳng của tôi qua quần lót của tôi. Cô bắt đầu chơi với anh ta. Tôi bắt đầu hôn anh ấy một lần nữa. Trong khi đó anh ta lấy con cặc của tôi ra khỏi quần lót của anh ta. Bây giờ cô ấy đã xuống và bắt đầu mút con cặc của tôi trong miệng cô ấy. Cảm giác đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới. Anh bú con cặc của tôi khoảng 10 phút thì nước của anh chảy ra. Đó là lần đầu tiên của tôi và tôi không thể ngăn mình lại.