Anh ấy nói – Tôi đã định đi nhưng tôi cảm thấy không ổn lúc này. Tôi nói – bạn sẽ đi hôm nay. Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, tôi đã đóng gói đồ ăn. Anh ta giật lấy polyetylen trên tay và nói – tươi mới đi! Khi tôi đến, cả hai chúng tôi đang ăn tối, và tiếng cười vẫn tiếp tục như thường lệ. Sau đó Shobha hỏi – bạn có bạn gái chưa? Tôi rất xấu hổ và đã nói dối – không ai có thời gian cho việc này! Tôi đã có một cô bạn gái trong văn phòng Phó. Lại câu chuyện đó! Sau đó Shobha nói – Ngày mai là kỳ nghỉ của bạn, chúng ta đi xem phim nhé?