Bây giờ cả hai bạn đều vui vẻ…bởi vì pussies của bạn hiện đã mở hoàn toàn. Meenu-Babuji, tất cả những điều này xảy ra là nhờ lòng tốt của bạn. Bạn thực sự là một người tuyệt vời. Không ai làm điều này nhiều cho bất cứ ai. Raghu- Vâng, Babuji, bạn thực sự đã giúp đỡ rất nhiều. Nếu bạn cần chúng tôi bất cứ lúc nào trong cuộc sống của bạn, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Suresh- ok, chuyện này để sau.. mặc quần áo vào trước đi, để tôi ra ngoài xem.. nếu không có ai, nếu bạn xuất hiện trước mặt ai đó, sẽ có hàng ngàn câu hỏi. Bạn bè, bạn có thể đã quên Mita. Cô ấy rất phấn khích khi thấy họ quan hệ tình dục đến nỗi cô ấy đã cởi bỏ toàn bộ váy của mình và bắt đầu chà mạnh vào âm hộ của mình.