Khi tôi đến ngay lối vào, tôi thấy rằng con gái tôi không đến một mình. Cô ấy đi cùng với hai cô gái…một cô gái tóc vàng cao mà tôi không biết và một cô gái khác tên là Maria, bạn của con gái tôi từ thời thơ ấu và tôi biết rất rõ. Một trong số họ đang ôm con gái tôi ở một bên và Maria đang ôm con bé ở bên kia. Cơn thịnh nộ mà tôi nổi lên lúc đó khi biết chuyện đang xảy ra khiến tôi gần như hét lên rời khỏi phòng: khi tôi thấy hai người bạn của cô ấy đang ôm cô ấy mỗi người một bên và tôi thấy rằng con gái tôi không đi mà kéo lê cô ấy. chân,- Được sự giúp đỡ của bạn bè, tất nhiên,