Nhưng Su Xi sợ bị nhìn thấy và sẽ phải chịu nhiều lời gièm pha. Mọi người sẽ nói một người lao động bihari bị bắt quả tang đang đụ âm hộ của cô ấy. Nhưng anh ấy cũng có niềm vui với nó. Dần dần, Bihari bắt đầu trỗi dậy. Anh ấy nghi ngờ rằng Sâm cũng gợi cảm. Anh lập tức nắm lấy cánh tay của Su Xi và kéo cô lại gần anh. Sâm vô cùng sợ hãi và bắt đầu ngăn cản anh ta, nhưng anh ta sẽ dừng lại ở đâu. Đôi môi đen của anh dán vào đôi môi hồng của Su Xi và tiếp tục mút trong năm phút. Bây giờ Sâm cũng đang tận hưởng nó. Sâm nói – sẽ có người đến, mở cửa ra! Anh ta ra vào qua những cánh cửa đã được lắp đặt.