Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Nhưng một vài ngày sau, tôi đột nhiên nhận được một cuộc gọi và anh ấy bắt đầu đưa ra những tuyên bố tương tự chống lại tôi. Có thể hôm đó tôi đã biết được sự việc. Anh ta đe dọa tôi chấp nhận công việc thủ công của anh ta. Sai lầm là lỗi của tôi, vì vậy tôi chấp nhận nó mà không cần tranh cãi. Tôi không biết tại sao chị dâu tôi lại nói những điều như vậy với bạn tôi. Có thể đã có một cuộc chiến giữa họ, nhưng sau đó điều này được đưa ra ánh sáng. Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó. Nhưng vấn đề bây giờ là hỏng. Tôi đã có cảm giác rằng nó sẽ ra mắt vào một ngày nào đó.