dương vật luôn là dương vật và do đó là một công cụ tạo khoái cảm. Tôi hoàn toàn có thể biết bằng cách chạm vào khi nào một người đàn ông sắp xuất tinh và tôi biết cách giữ nó bằng ngón tay của mình dưới áp lực nhẹ gần lối vào hậu môn của anh ta. Tôi tình dục, một cô gái mãn nguyện. Thời điểm một người đàn ông sắp xuất tinh, tôi hoàn toàn có thể biết được bằng cách chạm vào, và tôi cũng biết rằng bằng cách ấn nhẹ ngón tay của mình vào gần hậu môn của anh ấy, tôi là một cô gái thành đạt về tình dục. Thời điểm một người đàn ông sắp xuất tinh, tôi hoàn toàn có thể biết được bằng cách chạm vào.